- A Paz Através de Uma Tigela de Chá -

Cha wa sabite kokoro wa atsuku motenaseyo dôgu wa itsumo ariawase ni seyo | Rikyû dôka